Una de les principals dificultats que trobem els mestres és l’atenció a la diversitat. La manca de recursos materials i personals, fa que aquesta tasca sigui força complicada.

Una bona formació en els diferents problemàtiques que podem trobar a l’aula, ens pot ajudar a adquirir noves metodologies de treball, noves estratègies… per afrontar aquests casos.

La oferta formativa que oferim en aquest àmbit és la següent:

ACTIVITATS PROGRAMADES