PRESENTACIÓ DE L’ACTIVITATCurs reconegut

Moodle és un programa que té com a objectiu crear entorns virtuals d’ensenyament i aprenentatge, és a dir, produir i gestionar cursos que tenen lloc a internet. Els programes d’aquest tipus reben el nom d’Entorns Virtuals d’Aprenentatge (EVA Virtual LearningEnvironment, VLE)…

Àgora és un sistema d’allotjament múltiple que proporciona la Generalitat de Catalunya on podrem donar d’alta un espai per al nostre centreutilitzant el programari Moodle.

Els espais Agora-Moodle poden ser una molt bona eina que ajudi a mestres i professors en la tasca de presentació de continguts de forma diferent i complementària als canals habituals.

D’altra banda, la utilització d’Agora-Moodle com eina de treball habitual a l’aula, no només ajuda l’assoliment de la competència digital sinó que incideix molt directament en l’adquisició  de totes les altres competències bàsiques i capacitats proposades en els currículums de les diferents etapes educatives.

Tenint en compte aquestes consideracions, aquest curs vol donar als docents, les eines i els coneixements pràctics necessaris per tal que siguin capaços de gestionar un curs a Moodle de les seves matèries.

OBJECTIUS

 • Saber crear i editar uncurs a Agora-Moodle que faciliti l’adquisició de continguts als alumnes.
 • Identificar els diferents apartats d’un curs d’Agora-Moodlei saber utilitzar-los de la forma més adequada per publicar informació diversa.
 • Editar l’aparença d’un curs d’Agora-Moodle.
 • Aprendre a crear, modificar i distribuir materials pedagògics a Agora-Moodle.
 • Saber inserir contingut multimèdia dins d’un curs d’Agora-Moodle.
 • Conèixer i saber treure el màxim rendiment de les eines que ens proporciona un Entorn Virtual d’Aprenentatge (EVA).
 • Aprendre a gestionar les qualificacions dels participants als nostres cursos.
 • Elaborar el projecte de creació de diferents activitats al nostre curs que pugui ser utilitzat en la tasca diària dels docents participants.

CONTINGUTS

 • La plataforma Agora-Moodle i els apartats que hi trobarem.
 • Edició de la portada de curs.
 • Eines de comunicació i participació: el servei de missatgeria, els fòrums.
 • Elaboració de continguts a Agora-Moodle.
 • Les activitats a Agora-Moodle(Tasca, qüestionari, glossari, enquesta, lliçó, etc…)
 • La creació d’un banc de preguntes per a l’edició de qüestionaris.
 • Qüestionaris i mètodes per fer preguntes.
 • El llibre de qualificacions i les seves utilitats.
 • Les eines de seguiment que ens proporciona la plataforma.
 • Elaboració d’un projecte educatiu aplicable a la tasca docent real.

DESTINATARIS

 El curs va adreçat a:

 • Mestres de cicle superior de Primària i professor i professores de Secundària interessats a incorporar dins de la seva tasca docent Agora-Moodlecom a eina de transmissió de continguts.
 • Coordinadors TIC i membres de l’equip directiu de centres que vulguin introduir una nova línia metodològica de comunicació dins el seu centre.

DURADA

Per afavorir l’assoliment de tots els objectius i sobretot per facilitar la creació d’un projecte final, el curs estarà estructurat en:

 • 15 hores presencials: On es donaran els coneixements teòrics i pràctics per tal d’assolir els objectius plantejats.
 • 15 hores no presencials:On els alumnes hauran d’elaborar un projecte que posi en pràctica els continguts treballats i que sigui d’utilitat per a la seva tasca docent.

PROPERA EDICIÓ

Aquesta activitat encara no té les dates programades per a la propera edició. Contacteu amb nosaltres per més informació.

PREU

El preu de l’activitat és de 90 € en la modalitat presencial  (podeu consultar els descomptes especials en el formulari d’inscripció).

En la modalitat d‘assessorament es concretarà un preu un funció de les necessitats del centre. Contacteu amb nosaltres per informar-vos.

INSCRIPCIONS

Podeu formalitzar la inscripció en aquest enllaç o trucant al telèfon 93 177 92 57.