PRESENTACIÓ DE L’ACTIVITATCurs reconegut

Una de les eines digital que mica en mica es  va incorporant a les nostres escoles, són les tablets. Aquest recurs digital, presenta moltes diferències a nivell conceptual i metodològic, comparat amb els ordinadors convencionals. Tot i que tenen alguns aspectes en comú, cal que la incorporació de les tablets és faci d’una manera coherent, reflexiva i amb uns objectius didàctics molt clars.

Les tablets poden aportar, als nostres alumnes, recursos que afavoreixin el millor assoliment de la competència digital així com de la resta de competències bàsiques.

Amb aquest curs, elaborarem un pla d’incorporació de les tablets  a una escola i dissenyarem una programació que permeti treure el màxim rendiment a aquest recurs.

OBJECTIUS

CONTINGUTS

  • El m

DESTINATARIS

El curs va adreçat a:

  • Mestres d’Educació Infantil i Primària que vulguin incorporar una nova metodologia de treball a l’aula.
  • Coordinadors TIC i membres de l’equip directiu de centres que vulguin introduir una nova línia metodològica que afavoreixi l’assoliment de les competències digitals en el seu centre.

DURADA

Per afavorir l’assoliment de tots els objectius i sobretot per facilitar la creació d’un projecte final, el curs estarà estructurat en:

  • 8 hores presencials: On es donaran els coneixements teòrics i pràctics per tal d’assolir els objectius plantejats.
  • 7 hores no presencials: On els alumnes realitzaran un buidatge de les aplicacions que considerin més adients per al nivell on imparteixen classe i realitzaran un projecte per integrar el treball amb les tablets a la seva aula.

PROPERA EDICIÓ

La propera edició del curs es dura a terme els dies:

  • 10/07/2019: De 15:00 a 19:00
  • 11/07/2019:De 15:00 a 19:00

Les sessions presencials seran a l’ESMUT (Espai Musical de Terrassa) situat al Carrer Ramon i Cajal 60-62 08222 Terrassa.

PREU

El preu de l’activitat és de 55 € en la modalitat presencial (podeu consultar els descomptes especials en el formulari d’inscripció).

En la modalitat d‘assessorament es concretarà un preu un funció de les necessitats del centre. Contacteu amb nosaltres per informar-vos.

INSCRIPCIONS

Podeu formalitzar la inscripció en aquest enllaç o trucant al telèfon 93 177 92 57.