Cada cop és més important saber optimitzar els recursos materials i personals de les escoles per aconseguir una bona organització interna i un millor funcionament general del centre.

Aquesta optimització de recursos, s’inicia sempre amb un bon diagnòstic i estudi de la situació i una correcta elecció dels millors protocols de treball per agilitzar totes les tasques més comuns de les escoles.

La nostra proposta formativa al respecte, és la següent:

De cara al proper període de formació no hem programat cap activitat relacionada amb aquest àmbit. Contacteu amb nosaltres si voleu informació sobre les properes edicions dels cursos i seminaris.